Citlivé zatěžo­vání sněhu

V lavinové zprávě se vždy dočtete, jaké zatížení sněhu je potřeba k uvolnění laviny, říká se mu „dodatečné zatížení sněhové vrstvy”.

Na túře dodržujte několik opatření, standardně a za jakýchkoli podmínek.

 • Bezpečnostní rozestupy používejte na svazích se sklonem přes 30° a při zdolávání obtížnějších pasáží (při výstupu min. 10 m, při sjezdu 30 až 50 m)
 • Dodržování rozestupů snižuje riziko uvolnění laviny na polovinu.
 • Rozestupy mají vliv i na následky laviny, protože je menší pravděpodobnost zasypání více osob najednou.
 • Pokyny k zavedení rozestupů má na starost vedoucí skupiny. I když jde o kamarády, měli by si stanovit ze svého středu vůdce.
 • Každý ve skupině odpovídá za rozestup vůči kamarádovi před sebou.
 • Nezatěžujte sníh rázovitě (pád, dupání, razantní oblouky atd.)
 • Pokud to jde, nevstupujte na nejstrmější části svahů a tam, kde vykukují skály.
 • Vždy se shromažďujte na bezpečných místech, kterým se říká „ostrůvky bezpečí".
 • Žádné z opatření není organizačně ani časově náročné a vyžaduje jen disciplinovanost lidí ve skupině.

Defenzivní chování s cílem co nejméně (bez rázů) zatížit sněhovou vrstvu má smysl jen tehdy, když ho dodržují všichni lidé na svahu.

40 opatrenia vystup OBR

Na co si dát pozor?

Jaké další zásady pro bezpečný výstup se vyplatí dodržovat?

 • Nejpohodlnější stopa je většinou nejbezpečnější výstupovou trasou.
 • Pro výstup upřednostněte vždy mírnější svah před strmým.
 • Pro stoupací otočky zvolte vhodná místa.
 • Vyhněte se dlouhým traverzům a nadbytečným otočkám.
 • Oblé vrcholky a široké hřbety jsou vždy bezpečnější než žlaby a muldy.
 • Dávejte přednost členitému terénu před rozlehlým svahem homogenního tvaru a sklonu.
 • Pozor na lokální nebezpečná místa, např. osamělé skály, propadliny, zaledněné vodné plochy.
 • Všímejte si možných terénních pastí a potenciálu jejich nebezpečí.
 • Buďte pozorní při přechodu z míst s malým množstvím sněhu na hodně zasněžená místa a naopak (nebezpečí deskové laviny).
 • Vyvarujte se exponovaným svahům, na kterých hrozí pád.
 • Vyhněte se polštářům navátého sněhu (nebezpečí deskové laviny).
 • Pozor na ledovcové trhliny, séraky, sněhové převěje, atd.
 • Na zledovatělém a tvrdém sněhu si na lyže připevněte stoupací haršajzny.
 • V případě komplikací si připněte lyže a hole na batoh a nasaďte si pro další postup mačky a místo holí cepín.
 • Předvídejte tvrdým a zledovatělý terén a stoupací pomůcky aplikujte s dostatečným předstihem a na bezpečném místě.

Jak poznat terénní pasti a co nám hrozí? Sleduj video s Honzánym