Digitální transformace společnosti Summit Trade s. r. o.

č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0002519

je spolufinancován Evropskou unii prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

Předmětem projektu je zvýšení úrovně digitalizace a automatizace procesů v rámci společnosti SUMMIT TRADE prostřednictvím implementace sofistikovaného ERP systému do vnitropodnikové infrastrukutry. Druhým předmětem předkládaného projektu bude implementace vysoce pokročilé B2B a B2C platformy. Výstupem projektu bude zvýšení digitální úrovně ve společnosti SUMMIT TRADE s. r. o.

eu