INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A O COOKIES

INFORMACE SPRÁVCE ÚDAJŮ Summit Trade s.r.o.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Společnost Summit Trade s.r.o., se sídlem č.p. 438, 756 02 Huslenky, IČO: 29400015, spisová značka: C 39000 vedená u Krajského soudu v Ostravě ("Společnost"), informuje o tom, že ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení"), je jako správce údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka(ů) (i) nezbytné pro uzavření a realizaci práv a povinností ze smluv uzavřených se zákazníky prostřednictvím stránek www.summit-trade.cz dle Obecných podmínek prodeje zboží nebo nájemních smluv ohledně pronájmu sportovního vybavení ("Smlouvy", jednotlivě "Smlouva"), (ii) nezbytné pro plnění svých zákonných povinností (zejména v oblasti daní a účetnictví), a (iii) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro výkon podnikatelské činnosti a vymáhání práv Společnosti). 

Společnost bude zpracovávat především osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, délka skeletu a značka lyžařských bot, lyžařská úroveň, hmotnost, výška. 

Osobní údaje budou zpracovávány Společností jako správcem údajů, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (zejména subdodavateli, včetně přepravců, poskytovateli služeb informačních technologií, a odbornými poradci). Společnost nebude osobní údaje předávat mimo EU. 
Osobní údaje budou zpracovávány v klientském registru Společnosti, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy.

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to  při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být s jeho souhlasem uděleným způsobem uvedeným v rámci hovoru nahráván, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb Společnosti. Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být nahráván ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností ze Smlouvy.

Zákazník má právo: 

 • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení; 
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení; 
 • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení; 
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení; 
 • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení; 
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 
Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – Smlouvy a následné období dalších tří (3) let od okamžiku splnění veškerých práv a povinností ze Smlouvy. 

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Hana Pokorná, e-mail: info@summit-trade.cz. 

Zasílání obchodních sdělení 

Zákazník zatržením odpovídajícího políčka při odbavení svého nákupu či rezervaci v systému na http://www.summit-trade.cz může udělit Společnosti: 

 • souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Společnost obdržela v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby jej Společnost informovala o novinkách v oblastech, ve kterých Společnost poskytuje služby či o nabídkách nových služeb Společnosti; a současně 
 • dle ustanovení § 7 odst. 2 ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení Společnosti. 

Udělení výše uvedeného souhlasu je ze strany zákazníka dobrovolné. 

Zpracování osobních údajů na základě výše uvedeného souhlasu bude provádět Společnost a bude probíhat v klientském registru Společnosti, a to automatizovaně i manuálně. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich. 
Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. 

Zákazník má právo: 

svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@summit-trade.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné Zákazníka identifikovat; vyřazení elektronického kontaktu z databáze Společnosti pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny; 

 • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení; 
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení; 
 • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení; 
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení; 
 • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení; 
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení. 

Společnost je oprávněn uchovávat výše uvedené osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba, po kterou bude dán výše uvedený souhlas. 

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Hana Pokorná, e-mail: info@summit-trade.cz. 

Cookies 

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači uživatele prostřednictvím prohlížeče. Když se uživatel později vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u uživatele předtím uložil. 

Na webových stránkách používáme následující cookies: 

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat. 
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 
 • Soubory cookies může uživatel odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny jsou uvedeny v sekci "Nápověda" webového prohlížeče uživatele.
 • Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. 
 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ 
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles 

 

* * * 
Summit trade s.r.o. 
01. 07. 2023