Příprava na lezení

Jak si nasadit sedací úvazek

Utáhněte si opasek úvazku tak aby nikde netlačil, ale ani nesjížděl. Utahovací přezky u lezeckých úvazdů jsou autonatické. U ultralehkých sedáků bývá ale jednoduchá provlékací přezka, která drží jen po zpětném provlečením popruhu přezkou. Při oblékání nohaviček dbáme na to, aby nebyla překroucené, což způsobuje záměna levé za pravou.

Jak si připravit lano

Cílem přípravy lana je klid při jištění, Zmuchlané lano, které se kroutí do kliček je pro jističe stresující. Lano si před cestou nechte projet lehce sevřenou dlaní a případné nedostatky odstraňte.

Jak se navázat

Doporučujeme navázání osmičkovým uzlem. Je přehledný a na první pohled vidíte, zda je uvázaný správně. Výhodou je, že po utažení, způsobeným pádem, se dá poměrně snadno rozvázat.

Když se na lano navazujete přes karabinu, typicky při toprope lezení, používejte dvě karabiny s pojistkou zámku. Zámky jsou zrcadlově proti sobě.

Dejte pozor na konce lana vycházející z osmičkového uzlu, jejich délka by měla být alespoň 10 cm. Nad navazovacím uzlem udělejte pro jistotu ještě pojistný uzel.

Zásady bezpečného lezení

Rozcvička před lezením

Na plný výkon lez jen dostatečné rozcvičce. Rozlezení a protahování svalů jsou prevencí proti zranění.

Důvěryhodné vybavení

Používejte pouze normované vybavení, označené visačkou certifikátu. Zejména u jistítek si prostudujte návod k použití a evidujte si nalezené metry a pády v deníku lana.

Vzájemná kontrola mezi lezci

Lezec kontroluje lano založené v jistítku, jistič správné navázání. Více se dočtete v samostatném článku.

Pozornost a soustředěnost při jištění

Při chybě při jištění může dojít k pádu a následky mohou být fatální. Snažte se jistit správně a dodržujte princip 3 opor. Brzdný pramen lana držte stále v ruce, soustřeďte se povolování a dobírání lana a pozorně sledujte lezce.

Dostatečná komunikace

Komunikace zabraňuje nedorozumění, svého jistícího partnera informujte vždy před odsednutím do lana nebo očekávaným pádem. Jistící se naopak ozve lezci, pokud nastanou komplikace při jištění.

Pozor při přípravě spouštění a slanění

Spouštět partnera po dolezení cesty můžete jenom po provlečení lana z kovového kruhu nebo z karabiny s pojistkou, případně dvojice karabin bez pojistky. Jediná expreska je málo. Vzájemné tření zatížených textilních vláken (lana, smyčky) může rychle, za několik vteřin, způsobit jejich přepálení. Proto je zakázané zapínat lano do karabiny nebo provléct do kruhu, který je už obsazen jiným lanem.

Ochrana hlavy

Nosit helmu při sportovním lezení na skalách není žádná ostuda. Přilba chrání jak před zraněním hlavy po pádu, tak před padajícím kamením.

Ohleduplné chování

Respektuj lezce v blízkosti, informuj ostatní o zpozorovaném nebezpečí nebo chybách, dodržuj pravidla a omezení v lezeckých oblastech. Buď ohleduplný k lezcům v sousedních cestách. Počkej, až odlezou a tvoje cesta se uvolní.

Nároky na prvolezce a jističe

Když někdo leze a sám si postupně zakládá jištění (na umělé stěně zapíná lano do expresky), leze tzv. „na prvním“ konci lana. Druholezec leze „na druhém“ konci, je jištěný seshora, leze tedy s horním jištění (toprope). Zásadní rozdíl je v nebezpečí pádu. Prvolezec riskuje několikametrový pád, druholezec vlastně nespadne, jen si odsedne do lana a zhoupne se.

Jaké nároky jsou kladeny na oba partnery, prvolezce a jistícího?

Dovednosti prvolezce

 • Prvolezec by měl kriticky odhadnout své schopnosti a vybrat si cestu, kterou je schopen vylézt.
 • Prvolezec musí zvládnout zakládání postupového jištění, především zapínání expresek a správné vedení lana přes expresky.
 • Při lezení v horách, kdy jsou cesty často osazeny jen štandy, musí zakládat mobilní jistící pomůcky, hlavně friendy a vklíněnce.
 • Prvolezec davá pozor, aby mu lano neviselo mezi nohama, v případě pádu by mohlo způsobit otočení pádu hlavou napřed. Lano musí vést vždy vedle těla.

Dovednosti jističe

 • Základní dovedností jističe je bezchybné zacházení s jistítkem.
 • Volba správného místa pro jištění.
 • Bezvadné dobírání (přitahování) a povolování lana.
 • Bezpečné spuštění lezce, přičemž obě ruce drží lano pod jistící pomůckou.
 • Dodržování principů 3 opor.
 • Dovednost zachytit pád prvolezce.
 • Ovládat dynamické jištění, což je způsob jištění, který zmírňuje „tvrdost“ pádu.

Co musí zvládat oba:

Komunikaci po dolezení na vrchol cesty. Dříve než si lezec odsedne do lana a zatíží ho plnou vahou:

 • Naváže oční kontakt s jističem, který ho bude spouštět.
 • Zavolá povel „dober“!
 • Lezec si sedne do lana, až když ucítí, že jistící dobral (dotáhl) napevno lano a je připraven na zatížení lana.
expresky-zapinani_guma
Climbing Technology_FGuerra_Punta Campanella-117