Každodenní lavinové zpravodajství

Základním předpokladem je znát a pochopit lavinovou situaci, která převládá v dané oblasti. Informaci o lavinové situaci ve slovenských horách (Vysoké, Západní a Nízké Tatry, Malá a Velká Fatra) vydává Horská záchranná služba, konkrétně Středisko lavinové prevence. Prokliky na všechny evropské lavinové předpovědi najdete na přehledové mapce webu EAWS avalanches.org

Stupnice lavinového nebezpečí

Od sezóny 1993/1994 se používá mezinárodní pětidílná stupnice lavinového nebezpečí, která byla schválena na zasedání Evropské asociace lavinových služeb v roce 1993.

Mezinárodní je proto, že se používá ve všech alpských zemích, v Kanadě, USA, Pyrenejích, Polsku, Slovensku, Čechách a v ostatních zemích. Takže například 3. stupeň – zvýšené lavinové nebezpečí, by měl být přibližně stejné na Slovensku, v Rakousku nebo v Kanadě.

lavinova zprav1

Stupeň, to je průměrné nebezpečí v oblasti

Samozřejmě toto jedno číslo vyjadřuje lavinové nebezpečí pro celé pohoří a není v něm možné detailně zahrnout veškerou obrovskou variabilitu svahů, jejich sklonů a orientací. Vznik laviny je proces, který závisí na množství faktorů a určit jejich přesnou kombinaci a se 100% jistotou předpovědět čas, kdy lavinu budou padat, je nemožné.

Pojďme se ale vrátit k tomu jednomu číslu. Informace o lavinovém nebezpečí vzniká tak, že se každé ráno vyhodnocuje velké množství meteorologických faktorů a analyzuje se předchozí období vzhledem k možné nestabilitě ve sněhové pokrývce, analyzují se sněhové profily, výskyt lavin atp. Výsledkem tohoto procesu je stupeň lavinového nebezpečí pro každé pohoří. Tento stupeň se ještě může plynule měnit během dne a to v závislosti na nadmořské výšce nebo probíhajícím/aktuálním počasí. Pochopitelně, každému musí být jasné, že stupeň – jedno číslo – udává pouze orientační lavinové nebezpečí.

Posuzujte nebezpečí na jednotlivých svazích

Rozlohy pohoří jsou řádově ve stovkách až tisících km2 a jedno číslo nemůže vyjádřit podmínky na tak členitém území. Proto se někdy stává, že v jedné dolině padají laviny skoro všude, kde se pohnete a ve druhé není po lavinách ani stopy. I při 3. zvýšeném stupni se dá udělat hezká a bezpečná túra, a naopak, i při 1. stupni se dá zahynout v lavině. To, zda si člověk odtrhne lavinu a jaké to bude mít následky, je podmíněno spoustou věcí a nejen lavinovým stupněm. I velmi malé laviny mohou mít velké následky ve velmi strmém a komplikovaném terénu. Existuje spousta případů malých lavin, které strhly horolezce přes skalní prahy a měly tragické následky. Z velké většiny takových lavin by skialpinista klidně vylyžoval.

Jednotné posuzování

Každý lavinový specialista dává do sestavování lavinové předpovědi všechny své zkušenosti a sestavuje ji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všichni jsme individuality a určité míře subjektivity se nedá ubránit. Je to poněkud podobné jako s lezeckou klasifikací. Není sedma jako sedma. I když jde o mezinárodní klasifikaci. Takže 7 UIAA na Liptově je trochu jiných než na Dřevěníku a ty jsou zase jiné než v Arcu. Něco podobného platí při lavinovém stupni. Není trojka jako trojka. Takže co dělat, když je složitá lavinová situace generalizována jen na jeden stupeň?

U lavinové předpovědi čtěte i výklad

Jednoznačně je třeba číst celou lavinovou informaci. Tam se člověk dozví podrobněji o možné nestabilitě svahů konkrétních orientací, nadmořských výšek a také to, zda se očekává změna lavinového stupně v průběhu dne. Lavinovka pro Slovensko (ostatní země viz tabulka) se zveřejňuje v zimě každý den po 16.00 a platí pro následující den. Dostupná je na webu laviny.sk nebo hzs.sk.

Týdenní přehledy a vývoj

Kromě každodenních lavinových zpráv je na blogu laviny.sk řada týdenních přehledů a aktuálních zpráv z terénu. Tak lze získat přehled o aktuálních podmínkách, procházejícím stavu a aktuálním vývoji.

Samozřejmě, návštěva jednoho nebo více webů vás před lavinou nezachrání. Důležité je to, jak se chováte přímo v terénu a zda máte dostatečné znalosti a zkušenosti. Určitě doporučujeme absolvovat lavinový kurz a lavinové nebezpečí posuzovat s ohledem na místní podmínky.

Lavinová předpověď

Mezinárodní pětidílná stupnice lavinového nebezpečí

Stupnice má pro jednotlivé stupně stanovené barvy, piktogramy a definice stability sněhové pokrývky a pravděpodobnosti uvolnění lavin.

Ohrožené lavinové lokality jsou detailně popsány v lavinové prognóze (nadmořská výška, orientace svahu, typ terénu):

  • mírně strmý terén: svahy se sklonem nižším než 30 stupňů
  • strmý svah: svahy prudší než 30 stupňů
  • velmi strmý, extrémní terén: nepříznivý sklon (více než 40 stupňů)
  • profil terénu, blízkost hřebene, hladkost podkladových vrstev.

Dodatečné zatížení:

  • malé: osamělý lyžař/snowboardista jezdící lehce, nepadající, osoba se sněžnicemi, skupina s dobrými rozestupy (minimálně 10 m) stále dodržující odstup
  • velké: dva nebo více lyžaři/snowboardisté apod., bez roztečí (nebo bez intervalů), sněžné stroje, nálože, osamělý turista/horolezec.

Marek Biskupič, Filip Kyzek, Milan Lizuch, Horská záchranná služba – Stredisko lavínovej prevencie, foto: archív SLP HZS

Jak ověřit lavinovou předpověď v terénu? Sleduj video