Letos byly vydány Evropskou resuscitační radou nová doporučení pro resuscitaci avšak oproti doporučení z roku 2015 nedošlo v algoritmu BLS (Basic Life Support) u dospělého k zásadním změnám. 

BLS je soubor postupů používaných při resuscitaci bez speciálních pomůcek a medikamentů, je však zde zahrnuto i použití AED (automatizovaný externí defibrilátor). Základní neodkladnou resuscitaci je schopen poskytnout i laik. KPR (kardiopulmonální resuscitaci) zahajujeme ihned u všech pacienů, kteří nereagují a nedýchají normálně.

V8A4853_FirstAid_S19_CinqueTorri_HansiHeckmair_HiRes (1)

V novém algoritmu BLS je kladen důraz na:

 1. Včasné rozpoznání srdeční zástavy – srdeční zástava je diagnostikována, pokud pacient nereaguje a nedýchá nebo nedýchá normálně (pozor - lapavé dýchání, tzv. gasping je považován za známku srdeční zástavy). Včasné rozpoznání srdeční zástavy zlepšuje šanci na přežití.
 2. Volání ZZS (zdravotnická záchranná služba, v ČR tísňová linka 155) – velmi vhodné použití hlasitého odposlechu, aby zůstaly volné ruce a následně postupovat dle instrukcí dispečera ZZS. Je-li záchrance sám, nejdříve volá ZZS, následně provádí KPR. V případě více zachránců, současně volat ZZS i poskytovat KPR.
 3. Včasné zahájení KPR – kvalitně prováděny komprese hrudníku zlepšuji přežití a měly by být zahájeny vždy co nejdříve. 
 4. Použití AED – AED je přístroj, který rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá defibrilační výboj. Místa, kde lze najít AED jsou zřetelně označeny, bývají v místech s vysokou kumulací osob (např. Letiště, nákupní centra apod), vozí je také např. Jednotky hasičů či policie.
 5. Školení KPR – rozpoznání srdeční zástavy a zahájení KPR zachraňuje životy

Resuscitace – krok za krokem 

Nyní se pojďme podívat na doporučený postup KPR pro veřejnost – BLS guidelines (v plné verzi dostupné na webových stránkách Evropské resuscitační rady - crpguidelines.eu, Česká resuscitační rada – resuscitace.cz)

BLS algoritmus ke stažení...

 1. Bezpečnost – vždy nejdříve myslíme na naši bezpečnost, ujistíme se, že nám nehrozí nebezpečí
 2. Stav vědomí - pacienta oslovím („Dobrý den, slyšíte mě? Jste v pořádku?“), lehce zatřesu rameny postiženého, eventuálně vyzkouším bolestivý podnět.
 3. Zajištění průchodnosti dýchacích cest – pokud pacient nereaguje, položím jej na záda a lehce zakloním hlavu, zvednutím brady se zprůchodní dýchací cesty
 4. Dýchání – zjistím, zda-li dotyčný dýchá – využiju všechny své smysly (vidím, cítím,slyším) – zjištuji max, 10 s, pokud nedýchá nebo nedýchá normálně volám ZZS
 5. Aktivace ZZS – volej 155, použij hlasitý odposlech, budeš potřebovat obě ruce
 6. Zajištění AED – pošli někoho pro AED, je-li někde poblíž k dispozici. Pokud jsi jako záchrance sám, neopouštěj pacienta a začni provádět KPR.
 7. Komprese hrudníku - masírujeme „ve středu hrudníku“ s nataženými pažemi,  frekvence stlačení 100-120/min, 5-6 cm hluboko. Mezi každým stlačením hrudníku je důležité úplně povolit tlak na hrudník, ale neztrácet kontakt rukou s hrudníkem postiženého. Pokud je laik proškolený a schopen provádět dýchání z úst do úst, poté se doporučuje provádět KPR 30:2 (30 kompresí hrudníku, 2 vdechy)
 8. Použití AED - Je-li AED k dispozici, vždy jej použijeme – připojíme elektrody a postupujeme dle instrukcí na AED, přístroj nás naviguje, co máme dělat. Je-li doporučen výboj, nikdo se nesmí při podání výboje pacienta dotýkat! Ihned poté pokračujeme v kompresích hrudníku.

Resuscitaci (KPR) ukončujeme:

 • jakmile si převezme provádění KPR záchranná služba,
 • postižený se probere, otevře oči, začne se hýbat, normálně dýchat,
 • dojde k úplnému vyčerpání záchrance.
 • Na závěr ještě odkaz na instruktážní video  na laickou KPR. Snad jedno z nejlepších, co je možné v současnosti vidět. Koukejte a hlavně se nebojte resuscitovat!