Jak postupovat při lavinové záchraně a jak pracovat s vyhledávačem? Sleduj video

Jednotlivé fáze záchranné akce

O úspěchu záchrany z laviny rozhoduje kamarádská pomoc. Proto je důležité, aby vaši parťáci ovládali metodu lavinové záchrany co nejlépe.

Současné lavinové vyhledávače jsou vybaveny velmi výkonnými mikroprocesory, které dokáží rychle analyzovat vysílaný signál a zvládnout lokalizaci zasypaného kamaráda během několika minut. Na dovednost je náročnější následné ověření nálezu sondováním a nejvíc času zabere vykopávání lopatou. Nakonec je důležité poskytnutí tzv. polavinové první pomoci a pak zavolání profesionálních záchranářů.

Od analogu k digitálu

První přístroje byly čistě analogové. Zachycený signál byl interpretován nečistým rušivým zvukem. Současné vyhledávače převedou detekovaný zvukový signál na analogový. Hledající slyší odfiltrovaný jediný zvuk od přístroje nejbližšího zasypaného. Navíc mu pomáhá směrová šipka a hodnota vzdálenosti ke kamarádovi pod lavinou.

Zachycení signálu 

Při práci s vyhledávačem je nutné prvotní zachycení signálu. Pomůže sledování strženého v lavině - kde byl naposled spatřen, kde leží jeho výbava v laviništi apod.

44 hrube hledani 1 lide
44 hrube hledani 3 lide

Rychlé hledání

Po indikaci signálu je na řadě rychlé hledání. Tedy ve směru šipky se běží a nesleduje se displej. Pohyb vyhledávače v rukou záchrance připomíná pohyb letadla během přistávacího manévru. Nejprve má rychlost navrch před přesností, s klesající vzdáleností se zpomaluje na rychlosti a důraz se klade na přesnost.

Fáze přiblížení

Když se vzdálenost k zachraňovanému kamarádovi sníží na 15 metrů a méně, střídá běh rychlá chůze, během níž zvládne vyhledávač zpracovat a vyhodnotit signál zpod laviny. Každý přístroj má jinak výkonný procesor a je důležité, aby měl každý uživatel nacvičenou optimální rychlost pohybu, během níž zvládne pípák navádět správným směrem k zasypanému.

45 faze priblizeni

Fáze přiblížení

Přesné hledání

Každý přístroj dá uživateli povel, jít na povrch sněhu a provést dohledávku, která je pomalejší a přesná. U vyhledávače Ortovox Diract je to symbol kříže na displeji, který vystřídá směrovou šipku. Hledající přestane s přístrojem rotovat, zafixuje jeho polohu a pohybuje se po navzájem kolmých přímkách. Hledá minimální hodnotu - dokud se na displeji neobjeví nejnižší hloubka zasypání, např. 0,7 m. Následuje sondování, kterým se ověří nález vyhledávačem a po provedení pozitivní sondy se pokračuje vykopáváním.

Hledání lavinovým přístrojem

Vícenásobné zasypání

Když se pod lavinou ocitne více osob, tak se stupňuje časový tlak na zachraňující kamarády. Po nalezení prvního zasypaného, ověřeného pozitivní sondou, se jeho signál označí tlačítkem MARK s vlaječkou. Tento signál přestává přístroj zohledňovat a navádí k dalšímu nejbližšímu silnému signálu.