Důležité předpoklady bezpečnosti

 • Pro bezpečný pohyb na ledovci je důležité mít odpovídající vybavení a zkušeného vůdce, který zvolí co nejbezpečnější trasu
 • Je také nutné znát základní pravidla chování na ledovci, jako například maximální počet osob na jednom laně (nejvýše 7 včetně vůdce)
 • Ve skupině mít alespoň jednoho člena skupiny, který je schopen vyprostit z trhliny a vůdce skupiny, který ovládá techniku vyproštění i sebezáchranu z trhliny.
Skitouring Chamonix_Descent w

Proč se na ledovci navázat do lanového družstva

Při plánování pohybu na ledovcích, které jsou obecně známy svou nebezpečností, je třeba být opatrný. Zejména na ledovcích s vysokou četností trhlin nebo na neznámých ledovcích. Kromě toho je třeba mít na paměti situace, kdy jsou podmínky horší a nedovolují najít optimální trasu výstupu nebo sjezdu, jako jsou například zhoršená viditelnost nebo orientační problémy. Opatrnost je na místě při nedostatečném sněhovém pokrytí trhlin, která se obvykle vyskytuje v první polovině zimy z důvodu nedostatku sněhu nebo kvůli větrné erozi sněhu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přechodové zóně ledovce, kde se sklon může rychle změnit z mírného na strmý a naopak. Kromě toho je nutné být opatrný po sněžení, kdy se vytváří nové stopy v oblastech trhlin, a po napadnutí nového sněhu, které může zakrýt malé a středně velké trhliny, ale ne ty velké. Pokud dojde k pádu do velké trhliny, bývá to často pád do velké hloubky a může být doprovázen zasypáním padajícím sněhem.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je provlhnutí sněhové vrstvy, což výrazně snižuje nosnost sněhu a zvyšuje riziko propadu do trhliny. Pokud máte pochybnosti nebo obavy, je lepší být opatrný a zvážit rizika a možné následky.

Souhra na laně

 • Pohyb v lanovém družstvu na ledovci vyžaduje vysokou koordinaci a koncentraci všech navázaných na laně.
 • Především při sjezdu a během prudkého stoupání s otočkami.
 • V případě pádu do trhliny je nutné, aby ostatní členové družstva byli schopni zastavit pád a vyprostit postiženého.
©Fabian_Bodet-139

Pohyb po ledovci na lyžích je bezpečnější díky větší ploše a rozložení váhy nad případnými trhlinami.

Plánování trasy

 • V jarním a letním období je důležité naplánovat túru tak, aby jsme co nejdříve dosáhli bezpečí chaty nebo místo mimo ledovce.
 • Snažíme se tak o maximální bezpečnost.
 • Konec dne se obvykle vyznačuje táním sněhu a zhoršenou nosností sněhových mostů.

Stav ledovců a trhlin

 • Aktuální informace o stavu ledovců lze získat dotazem u chatařů nebo horských vůdců, kteří jsou přítomni na chatě.
 • Pomoci nám může poskytnout taky informační nebo turistické centrum v dané oblasti, nebo rešerše na sociálních sítích.

Vždy oblečený sedací úvazek

 • Na ledovci by se měl pohybovat každý s nasazeným sedacím úvazkem.
 • Sedák s navěšeným potřebným materiálem by měl být nasazen hned na začátku túry.
Climbing Technology-13-Photo by Francesco Guerra-Climbing Technology

Organizační tipy na ledovci

 • Při sjíždění v okolí linie výstupu volte jízdu v blízkosti výstupové stopy pro zvýšení bezpečnosti.
 • Zastavujte na místech, kde předpokládáte stabilní podklad. Nikoli tam, kde je napětí v ledovcové mase.
 • Při zastavení a během přestávek nestůjte těsně vedle sebe. Každý člen skupiny by měl mít výhradně svůj prostor o průměru alespoň 5 metrů.
 • Pokud je to možné nesundávejte si nikdy obě lyže najednou. Eliminujete tak riziko propadnutí do případné trhliny.
 • Mezi členy skupiny je třeba dodržovat rozestupy - při výstupu minimálně 5 m, při přecházení sněhových mostů více.
 • Při sjezdu bez lana by měl být rozestup alespoň 30 m.
_B5A9903_1_ACTION_WEB_2019_FB_234 (1)