Výstup není sjezd

Sjíždět v blízkosti výstupové stopy je vždy výhodou. Hlavně díky tomu, že si můžete prohlédnout svah a získáte přehled o kvalitě sněhu v různých výškách. Sjezdový terén ale musíte posuzovat jako nový, i když přibližně kopírujete výstupovou stopu. Míra zatížení svahu během sjezdu může být totiž větší, než při výstupu.

Bezpečné pojetí jízdy spočívá v kopírování stopy, vynecháním razantních oblouků a pokud možno pádů. V případě zhoršení počasí a viditelnosti raději sjíždějte bezprostředně kolem trasy výstupu nebo po ní. Někdy ale vlivem terénu nebo vlivem trasy nesjíždíme ten samý svah, kterým jsme vystupovali. Co dělat v tomto případě? Čtěte dál.

D15R0062

Co udělat pro bezpečný sjezd?

 • Důležitá je jasná organizace vedoucím skupiny.
 • Všichni ve skupině jedou stanoveným koridorem.
 • Nezapomínáme na rozestupy, 30 až 50 m na svazích do sklonu 35°.
 • Od sklonu svahu 35° a prudších sjíždějte po jednom, ideálně organizovaným povelem vůdoucího (dává znamení holí nebo vysílačkou).
 • Po jednom se jezdí i tehdy, když má vedoucí skupiny pocit, že hrozí nebezpečí.
 • S ohledem na dovednosti, únavu a schopnost soustředit se, volte rozumnou délku úseků sjezdu.
 • Shromažďovací místa skupiny volí vedoucí na co nejbezpečnějších místech – na vopřed domluvených ostrůvcích bezpečí.
 • Lyžař zastavuje s respektem, vždycky nad vedoucím/skupinou při dojezdu (na rozdíl od sjezdovky).
 • Kdo nepadá, nezatěžuje sníh. Při pádu to může být až 10-násobek zatížení v porovnání s výstupem.
 • Zátěž svahu současně jedoucími lyžaři může vést k uvolnění laviny (dodatečné zatížení)
 • Euforie a štěstí při jízdě nesmí přebít zodpovědné chování.
41 opatrenia sjezd

Prudké svahy jezděte po jednom

Jako první by měl vždy jet nejlepší a nejzkušenější lyžař. Když najíždí lajnu na nerozježděném svahu, tak vlastně testuje, zda jsou na jeho trase labilní místa. Při zhoršené viditelnosti je jeho stopa ve sněhu významnou pomůckou pro orientaci v prostoru následujích jezdců.

Pokud sjíždějí všichni lyžaři ve skupině strmý svah společně, je riziko kritické zátěže sněhu podstatně větší. V tom případě případě totiž hrozí lavina, která může zasypat všechny nebo většinu členů skupiny a pravděpodobnost záchrany všech rapidně klesá (při velmi špatné viditelnosti někdy není jiná možnost).

Takové riziko snižujte tím, že strmé svahy sjíždíte po jednom, přičemž skupinu organizuje její vůdce. U větších skupin s horšími lyžaři je nutné počítat s větší časovou náročností sjezdu.

Jak na freeride a freetouring? Sledujte video s Honzánym