Jak vyhodnotit lavinové riziko? Sleduj rady od Martina Buliaka

Při kritických lavinových podmínkách se může nestabilita sněhu projevit vytvářením trhlin, zvuky propadnutí "vumm" nebo spontánními lavinami. Zda tyto varovné indikátory zpozorujete nebo ne, v lavinovém terénu je v mnohých případech užitečné ověřit a vyhodnotit strukturu a stabilitu sněhu vykopáním profilu a otestováním jeho stability. Kdy takové případy můžou nastat?

 • Napadlo kritické množství nového sněhu a nejste si jistí lavinovou situací v dané oblasti.
 • Probíhají dlouhotrvající nebo velmi výrazné změny teploty a počasí a negativně vplývají na stabilizaci sněhových vrstev.
 • Vyrazili jste do nové destinace a chcete si ověřit, zda se lavinová předpověď shoduje ze situací v terénu. Nebo jste na místě, kde se lavinová předpověď nevydává vůbec.
 • Pohybujete se na velkých svazích se sklonem nad 30°.
 • Z předpovědi víte o nebezpečných dlouhotrvajících slabých vrstvách ve sněhu.

Testování stability

I pro zkušené skialpinisty je doporučené pravidelné testování stability sněhové pokrývku a zkoumání struktury sněhu. Nicméně pozitivní výsledek testu by nikdy neměl být jediným důvodem pro vstup na určitý svah. Vykopaný sněhový profil může potvrdit, upřesnit nebo změnit počáteční dojmy. K zjištění stability se používají testy, které spočívají v izolování sněhového bloku, který je poté postupně zatěžován, hlavně shora.

MZP08585

Testu stability předchází test tvrdosti sněhových vrstev a identifikace kritických vrstev v profilu.

Výběr místa pro testování

 • Vyberte bezpečné místo, ideálně bez objektivního rizika a s mírně podprůměrnou výškou sněhové pokrývky v dané oblasti.
 • Testovací místo by mělo co nejvíce odpovídat nebezpečným svahům, kde předpokládáte riziko a po kterých pojedete. Orientace a sklon svahu by se měli co nejvíc přibližovať nebezpečným svahům, ale na prvním místě je bezpečnost.

Jak vykopat sněhový profil?

Před samotným testem stability si musíme vykopat sněhový profil a vykonat test tvrdosti jednotlivých vrstev sněhu. Nejprve si vhodném místě si lopatou vytvoříme zhruba 2 metry širokou sondu do sněhu. Minimální hloubka je 1 metr od povrchu sněhu. Sleduj víc ve videu s Janom Kořínkom.

Dva druhy kompresních testů stability

Obvykle postačuje připravit blok sněhu do hloubky 1-1,5 metru. Hlubší vrstvy je pro člověka těžké ovlivnit.

Pro vyvolání deskové laviny je nutné, aby došlo k lomu v slabé vrstvě a k jeho následnému šíření.

Kvalitní testy stability zohledňují obě tyto vlastnosti, i když v různé míře. V současnosti se nejčastěji používají:

 • Kompresní test = CT (Column Test) – Když je sníh sesednutý a má více homogenní strukturu (např. jarní podmínky), stačí nám kompresní test sloupce 30 x 30 cm.
 • Rozšířený kompresní test = ECT (Extended Column Test) – Pro odhalení nebezpečného svahu v případě prašanu (deskové laviny) potřebujeme širší sloupec 90 x 30 cm.

Interpretace výsledků, stejně jako samotné testy, vyžaduje určitou praxi.

Jak na kompresní test? Sleduj video s Janom Kořínkom

Jak na rozšířený kompresní test?

Hlavní rozdíl mezi klasickým kompresním testem a rozšířeným kompresním testem je šířka testovacího bloku. Pro lepší vyhodnocení šíření zlomu na kritické vrstvě používáme blok o rezměrech 90 x 30 cm.

ECT-WEB

Nákres rozšířeného kompresního testu ECT

Jak hodnotíme výsledky testů?

Vyhodnocení stability v obou případech probíhá téměř stejně. Postupujeme provedením 30 poklepů na list lopaty, vždy 3 x 10 s postupně se zvyšující silou, dokud sloupec nepraskne nebo neprokáže známky nestability. Cílem je posoudit pevnost sněhu a identifikovat energii potřebnou k vyvolání prasknutí. 

Jak postupujeme? 

 • 10 poklepů od zápěstí
 • 10 poklepů od loktu
 • 10 poklepů celou paží od ramene

Síla poklepů v dané sérii by měla být stejná a poklepy nevykonáváme silou. Využíváme při tom přirozený pád ruky na list lopaty silou gravitace.

Jak výsledky kompresních testů interpretujeme? 

Interpretace spočívá v posouzení chování sněhové pokrývky během testování. Klíčové ukazatele, které je třeba zvážit, zahrnují:

 • Počet poklepů potřebných k uvolnění sněhového bloku na kritické vrstvě – používáme při CT i ECT.
 • Způsob uvolnění sněhového bloku na kritické vrstvě – typ zlomu – používáme převážně při ECT.

1. V první řade zaznamenáme počet poklepů na list lopaty potřebných k vyvolání prasknutí:

 • Pokud sloupec praskne snadno do 15. poklepu, naznačuje to existenci slabé vrstvy a nebezpečné lavinové podmínky.
 • Pokud sloupec praskne mezi 15.-30. poklepem, podmínky vyhodnocujeme jako podezřelé a k vyhodnocení situace přidáváme způsob šíření praskliny.

2. Jaké jsou způsoby šíření praskliny a hodnocení zlomové plochy

Při vyhodnocení se můžeme setkat s jednodušší verzi hodnocení zlomu a taky s podrobnější. Ta jednodušší, kterou častěji vídáme v našich končinách hodnotí zda zlom:

 • Propaguje – zlom nebo prasklina se šíří horizontálně po celé šířce sloupce/bloku. Je to znak nebezpečné situace.
 • Nepropaguje – zlom je přítomný ale nešíří se po celé šířce sloupce/bloku. Je to znak podezřelé situace.

Složitější hodnocení používané zejména v Severní Americe a Kanadě hodnotí zlomy/praskliny následovně: 

 • Postupná komprese vrstev (Progressive Compression) – vrstvy sněhu se poklepáváním stláčejí, deformují, ale nevytváří se horizontální praskliny. Je to převážně znak bezpečné situace.
 • Odolný zlom (Resistant Planar) – Horizontální zlom, který je ale odolný, vyžaduje víc poklepů k uvolnění sloupce/bloku a nesjíždí lehko po kritické vrstvě. Je to znak podezřelé situace.
 • Náhlý zlom (Sudden Planar) – Horizontální zlom, který se uvolní lehko po určitém poklepu a celý sloupec/blok se uvolní a sjede po kritické vrstvě. Je to znak nebezpečné situace.
 • Náhlý rozpad (Sudden Collapse) – Náhlý zlom, který se uvolní lehko po určitém poklepu a způsobuje rozpad nebo sesypání sloupce/bloku kvůli nekompaktní vrstvě sněhu umístněné na kritické vrstvě. Je to znak nebezpečné situace.
 • Nepravidelný zlom (Non-planar Break) – Zlom, který se nešíří horizontálně, ale vertikálně nebo do nepravidelných směrů. Je to znak podezřelé situace.

Jak můžou vypadat výsledky testů v našich končinách?

 • CT @14 = Klasický kompresní test vykazuje zlom při 14. poklepu a je to znak nebezpečné situace.
 • CT @25 = Klasický kompresní test vykazuje zlom při 14. poklepu a v případě, že zlom náhlý a pravidelný, je to znak podezřelé až nebezpečné situace a výsledek je dobré ověřit ješte vykonáním ECT.
 • ECT P @24 = Rozšířený kompresní test vykazuje zlom, který propaguje (šíří se) po celé šířce bloku a je to znak znak nebezpečné situace. K uvolnění sněhové vrstvy je zapotřebí silnější zatížení, ale když se uvolní, může se uvolnit celý svah.
 • ECT N @27 = Rozšířený kompresní test vykazuje zlom, který nepropaguje a je to znak podezřelé až bezpečné situace. Při velkém dodatečném zatížení existuje malá šance na uvolnění části svahu.

Sleduj jak vyhodnotit sněhový profil a jak výsledky zaznamenat nebo interpretovat.