Poranění hlavy a mozku

Úrazy hlavy bývají velmi vážné a mohou zraněného ohrozit na životě z důvodu poranění mozku. K poranění mozku může dojít i přesto, že postižený má nasazenou helmu!

K příznakům poranění mozku patří bolest hlavy, porucha vědomí až bezvědomí, ztráta paměti na událost, nevolnost, zvracení, rozdílná velikost zornic. Velmi závažné je krvácení z ucha při úrazech hlavy.

Při poskytování první pomoci musíme jako vždy v prvé řadě myslet na bezpečnost.

Lehká poranění měkkých tkání hlavy

Tržné rány, odřeniny (bez příznaků poranění mozku).

První pomoc při lehkých poraněních hlavy:

 • Zástava krvácení.
 • Desinfekce rány.
 • Případně použití sterill-stripy k uzavření rány.
 • Sterilní překrytí rány.

Těžší poranění hlavy

Zlomeniny lebky, poranění mozku.

První pomoc při poranění hlavy:

 • Přivolání ZZS/HZS.
 • Při poranění hlavy musíme vždy myslet i na možnost poranění krční páteře – nutná opatrnost!
 • Zraněná osoba by měla být polohována do polosedu.
 • Zajistit tepelný komfort zraněného – využiti termofolie, mikiny apod.
 • Pravidelná kontrola základních životních funkcí, stavu postiženého a včasná reakce na změnu.
C16I4779_FirstAid_S19_CinqueTorri_HansiHeckmair_HiRes (1)

První pomoc v horách

Poranění hrudníku

Poranění hrudníku vznikají nárazem či stlačením hrudníku. Spektrum možných poranění je opět poměrně široký. Setkat se můžeme s pohmožděním či zlomeninami žeber, pneumotoraxem, poraněním orgánů dutiny hrudní.

Hlavním příznakem je bolest na hrudníku, která se typicky zhoršuje při nádechu, mezi další příznaky patří dušnost, mělké dýchání.

První pomoc při poranění hrudníku:

 • Stabilizujeme poraněného v poloze v polosedě.
 • Použijeme elastickou bandáž hrudní stěny.
 • Dle vyhodnocení situace a stavu zraněného zavoláme záchrannou službu.

Pneumotorax

Pneumotorax znamená přítomnost vzduchu v pleurální dutině, což vede ke kolapsu plíce na postižené straně.

Traumatický pneumotorax vzniká při poranění hrudní stěny, která mohou být jak penetrující (např. bodná rána), tak nepenetrující (tupý náraz hrudníku při pádu z výšky, zlomeniny žeber).

Mezi příznaky patří bolest na hrudníku, dušnost, kašel, úzkost, neklid, zrychlené, mělké dýchání, promodrání rtů.

První pomoc při pneumotoraxu:

 • Voláme záchrannou službu.
 • Zraněného polohujeme do polosedu.
 • V případě otevřené rány na hrudníku jí ponecháme otevřenou.
 • Je-li v ráně cizí těleso, nikdy jej neodstraňujeme.
 • Dbáme na tepelný komfort zraněného (využití termoizolační folie).
 • Pravidelně kontrolujeme stav zraněného.
AZ1I0969_ErsteHilfe_S19_Ettal_HANSIHECKMAIR_HiRes

První pomoc v horách

Poranění páteře a míchy

Poranění páteře vznikají přetížením mechanické odolnosti páteře. Mezi příčiny poranění páteře v horách patří pád z výšky, pád na lyžích apod.  Komplikací poranění páteře je poranění míchy. Poranění míchy je pravděpodobné při poruše hybnosti a citlivosti končetin, pomočení či pokálení, poruše vědomí či dýchání.

První pomoc při poranění páteře a míchy:

 • Volat záchrannou službu.
 • S postiženým nehýbat.
 • Zafixovat krční páteř.
 • Zajistit tepelný komfort.
 • Poskytnout psychickou podporu.
 • Pravidelně sledovat stav postiženého a vyčkat na příjezd zachranářů.
 • V případě, že je postižený v bezvědomí a nedýchá, šetrně jej přetočte na záda a zahajte KPR.

Poranění břicha

Nejčastěji se jedná o tupá poranění při přímém nárazu na břicho, stlačení břicha proti pevnému předmětu. Závažnou komplikací je vnitřní krvácení, které vede ke skrytým, masivním krevním ztrátám. Známkami krvácení do břicha je bolest břicha, tvrdá břišní stěna, slabost, bledost, opocení, porucha vědomí. Vnitřní krvácení může být velmi rychle život-ohrožující, proto je nutné co nejdříve zaktivovat záchrannou službu. Každá minuta se počítá. Do příjezdu záchranářů zajistíme zraněnému tepelný komfort, poskytneme psychickou podporu, pravidelně kontrolujeme vitální funkce. Upadne-li postižený do bezvědomí a bezdeší, zahájíme KPR.

V dalším článku se budeme věnovat poranění končetin, zlomeninám a krvácení.