PFL_4417

Jak kontrolovat vysílání?

  1. Vedoucí skupiny popojde několik metrů od skupiny
  2. Přepne si pípák do režimu hledat (SEARCH) a vyzve kamarády, aby prošli jeden po druhém kolem něj.
  3. Přitom sleduje na displeji jak se přibližuje vysílající signál od kamaráda, který by měl mít minimální hodnotu, když prochází kolem, do 0,5 m.
  4. Tímto způsobem se zkontrolují všichni členové skupiny.

Pozor na to, aby si vedoucí nezapomněl přepnout svůj pípák zpět do režimu vysílání (SEND).

Jak funguje "Group Check"?

Moderní přístroje mají v nabídce funkcí tzv. group check - kontrola skupiny. V takovém případě ji kontrolující člen skupiny aktivuje a jasný symbol mu potvrdí, zda přístroje kamarádů vysílají správně. Funkce omezí dosah na minimum a zachytí vysílající pípák teprve v blízkosti zhruba do 1 m a po chvíli indikuje a označí na displeji zda je vysílání OK nebo není.

_MZP0037

Velká kontrola s přepínáním send-search

Když máte ve skupině někoho nového, je dobré vědět, zda ovládá přepnutí z vysílacího módu na hledání. To je důležité v okamžiku zahájení záchrany - všichni nezasypaní přepnou na “search” a vysílat bude jen signál z kamarádova pípáku pod lavinou.

Jak na to? 

  • Ve výchozím stavu všichni vysílají.
  • Jediný vedoucí skupiny zůstane v režimu send. Všichni ostatní přepnou přístroj na search a měli by vidět jediný signál, právě ten od vedoucího skupiny.
  • Tímto krokem zjistíte, zda všichni ve skupině zvládnou přepínání mezi módy send-search.
  • Následně si všichni členové přepnou pípáky na send, vloží do transportního postroje nebo kapsy na zip. Vedoucí popojde od skupiny a otestuje vysílání ostatních výše popsaným způsobem.
_MZP7915

Zvyk je bezpečná košile

Naučte se zapnout a kontrolovat lavinové přístroje na začátku každé túry a to nejlépe hned při startu (u auta, nebo při vstupu do freeride zóny střediska). Přistroj už nikdy přes trvání túry nevypínejte, ani když zastavíte na chatě. V minulosti se už stalo mnoho lavinových nehod, kde si oběti vypli přístroj při svačině a následně to zapomněli zkontrolovat. Chvilková spotřeba baterií pro vysílání je v tomhle případě zanedbatelná a nestojí to za to. Přistroj vždy vypínáme až na konci túry (zpět u auta, nebo na konci túry v bezpečí horské chaty).