Partnercheck - co je potřeba zkontrolovat:

1. Sedací úvazek

Především správně zapnutou sponu opasku, což je u současných úvazků vyřešený automatickou přezkou, která se samovolně nepovolí. Prověřte dostatečné utažení a zda nejsou překroucené popruhy nohaviček.

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

2. Provlečení lana navazovacími očky

Navazujte se přes očka, která spojují opasek a nohavičky. Sešitá, uzavřená smyčka není primárně určená k navázání, slouží na zapnutí jistítka a při slaňování. Pozor na nepozornost a navázání do materiálového poutka.

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

4. Správné provlečení lana jistítkem

Aby jistící pomůcka správně fungovala, musí v ní být založené lano tak, jak má. U nejrozšířenějšího kyblíku je to jednoduché a zřejmé na první pohled, u poloautomatických jistítek pomohou symboly, zobrazené na jistítku.

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

5. Pojistný uzel na konci lana

Dělá se pro případ, když se jistí dlouhá cesta a  hrozí, že délka lana by nemusela stačit a lano by mohlo vyjet jističovi z jistítka. Stačí jednoduchý uzel a nemůže se to stát. Na umělé stěně je toto nebezpečí typické při lezení dlouhých stropů.

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

6. Pojistky zámků karabin

Kdo má automatickou pojistku, dohlédne jen, mzda se správně zacvakla. Kdo má šroubovou pojistku zámku, musí po každém založení lana do jistítka připnutí do oka sedáku utáhnout pojistku ručně (půl otočky před maximum).

7. Dostatek materiálu

To platí při lezení na skalkách a hlavně při vícedélkovém lezení. Prvolezec musí mít dostatek expresek a smyček pro založení postupového jištění. Na umělé stěně jsou expresky napevno v cestách, není potřeba žádný materiál.

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

8. Zapnutá helma

Helma musí být správně zapnutá a hlavně mít zapnutý a dostatečně utažený popruh.

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců

Vzájemná kontrola lezců