Co je součástí plánování?

Domácí příprava 

 • Hledejte konkrétní túry na webu, nebo v knižném průvodci.
 • Procházejte facebookové skupiny, nebo trasy na FATMAP.
 • Stáhněte si navigační GPX soubory do smartphonů i navigací.
 • Udělejte si vizualizaci v 3D mapě, třeba Google Earth nebo FATMAP a uploadujte si trasu do sklonové mapy pohoří.

Sběr informací

 • Online na internetu (počasí, lavinová prognóza).
 • Osobně na chatě - vyptávejte se chataře, horských vůdců, a ostatních skialpinistů, kteří už mají vaši plánovanou túru za sebou.

Příprava s mapou

 • Používejte papírové topografické mapy v měřítku 1:25000 nebo digitální mapy, např. v aplikaci FATMAP. 

Klíčová místa

 • Určete si klíčová místa na trase a zvolte předpokládaný způsob jejich překonání (na pásech / lyže na batohu / mačky a cepín / lanové družstvo atd.)

Potřebné vybavení

 • Detailní seznam čtěte v článku Co si sbalit na skialpovou túru
 • Z analýzy klíčových míst navíc vyplyne vybavení, které by měl mít každý člen skupiny na túře k dispozici.

Alternativní trasy a cíle

 • Alternativu je nutné mít pro případ, že se nenaplní předpoklady a bude potřeba změnit plán.
 • Nejlepší je, když si náhradní variantu připravíte předem a obeznámite s ní jak skupinu tak i někoho, kdo zůstává doma.

Časový plán

 • Je stejně důležitý, jako vyhodnocení nebezpečných míst.
 • Počítejte s tempem podle nejpomalejších členů skupiny.
 • Myslete na čas pro odpočinek a přípravu vybavení (mačky, lano, apod.).
 • Pozor na kratší dny na začátku zimy nebo na zvyšující se lavinové riziko odpoledne vplyvem slunce.

Body rozhodování

Zohledněte hlavně dva faktory:

Závěrečné zhodnocení

Po túře je výborné zhodnotit:

 1. postupy přes klíčová místa
 2. popsat rozdíly mezi předpoklady a skutečností
 3. komentovat chování ve skupině
 4. pojmenovat poučení pro další skialpové túry.