Ovládání jistící pomůcky

Na trhu je nepřeberné množství jistítek a je to téma na samostatný článek. S jakým jistítkem by měl nováček začít? U jednodélkových cest, ať už na skalách nebo na stěně, doporučujeme kyblík, hlavně pro jednoduchost obsluhy a získání správných návyků.

Principiálně jsou pohyby při zakládání lana do jistítka, jeho dobírání, povolování a spouštění u většiny jistítek stejné nebo velmi podobné.

Ten, kdo začne jistit kyblíkem, bude to mít snažší při pozdějšmí poznávání dalších jistítek. Při přechodu na složitější jistítka, tzv. poloautomaty, se stačí doučit pár specifických úkonů.

Důležitá pravidla pro práci s jistítkem

Nejvhodnějším místem pro seznámení s jištěním a základní nácvik je umělá stěna. Začněte tzv. horním jištěním, anglicky toprope, lidově “na rybu”. Na každé stěně jsou u lehčích cest natažená erární lana. Na nich se naučíte snadno jistit. Nejlépe s někým, kdo vám to vysvětlí, poradí a opraví chyby. Sepsali jsme pár pravidel pro jištění kyblíkem

 • Nachystejte si lano, hezky ho srovnejte, ať se vám při jištění nemuchlá a neseká. Mělo by jít hladce.
 • Provlečte správně lano kyblíkem a zapněte ho do karabiny s pojistkou zámku, která je připravená v jistícím oku úvazku (sedáku). Na kyblíku je zobrazeno, kudy má vést pramen lana od lezce, a na které straně vycházet z jistítka.
 • Když nemáte karabinu s automatickou pojistkou zámku (tu rozhodně doporučujeme), nezapomeňte utáhnout šroubovací pojistku. Ne až na konec závitu, stačí půl otočky před doraz.
 • Lezec zkontroluje lano v jistítku, zamknutí karabiny, jistič navazovací uzel lezce.
 • Musíte si být jisti, zda máte na vybranou cestu dostatečně dlouhé lano. V případě nejistoty si na konci udělejte uzel, který zabrání vyvlečení lana z pojistky a tím ztrátě jištění (nejednou se to opravdu stalo).
 • Po povelu “jistím” se lezec vydá nahoru a řekne “lezu”.
Založení lana do kyblíku

Založení lana do kyblíku

Založení lana do kyblíku - chyby

Založení lana do kyblíku - chyby

Základní jistící pomůcka – kyblík (tuber)

V dalším textu se zaměříme na jistítko, jednoduchý kyblík.

 • Palec brzdící ruky ukazuje vždy na kyblík.
 • Pro praváky platí: levá ruka drží lano nad kyblíkem, pravá pod kyblíkem. Obě ruce jsou neustále v kontaktu s lanem.
 • Při povolování lana držte brzdící ruku stále pod kyblíkem. U praváka je brzdící pravá ruka.
 • Během dobírání lana se brzdící ruka (pravá) pohybuje krátce nahoru a dopředu, druhá ruka (levá) vtahuje lano vedoucí od lezce do kyblíku. Po dobrání se brzdící ruka okamžitě vrátí zpět, přičemž lano ani na okamžik nepustí a sklouzne po laně do výchozí pozice – pod kyblík.
 • V opačném gardu je to při povolování – podávání lana stoupajícímu lezci. Levá ruka vytahuje lano z jistítka nahoru k lezci, pravou rukou lano zvedáme a tím snižujeme tření lana v jistítku.
 • Během spouštění lezce drží jistič lano oběma rukama pod jistítkem.
jisteni_princip 3 opor

Jištění - princip 3 opor

Jištění - princip 3 opor

Chyby při jištění

Jističova pozice na štandu a potenciálně fatální chyba

Jističova pozice na štandu a potenciálně fatální chyba

Kde má stát jistič

Pokud nestojí jistič u štandu na skalní polici, má prostor k výběru místa. Jistící člověk musí stát na takovém místě, aby zabránil jednak ztrátě své stability v případě pádu lezce a jednak pádu lezce na svou hlavu. Jak toho dosáhnout? Tady je pár jednoduchých zásad:

 • Vzájemná kontrola lezců – lezec zkontroluje jističe a naopak.
 • Ze svého místa jistič dobře vidí na lezce, kterého jistí.
 • Jistič stojí blízko stěny, nepatrně šikmo od linie cesty.
 • Tam kde stojí, se neočekává dráha pádu lezce
 • Jistič stojí nohama směrem ke stěně. Když lezec nečekaně spadne, může jistič zabránit nohama nárazu do stěny.
 • Mezi stěnou a jističem nesmí být překážky, které brání nebo omezují jističe v pohybu (batoh, vak na lano, balvan atd.).
 • Když lezec zapne lano do prvních 3–4 expresek, může jistič odstoupit kousek dál od stěny a získat tak prostor k dynamickému jištění (pokud ho dovede použít).
 • Pozor na vzdálenost od stěny (vertikálního lana). Kdyby byla moc velká, hrozí v případě pádu prvolezce stržení jističe, ten může škobrtnout a narazit hlavou do stěny, kvůli tomu ztratit vědomí a důsledkem toho se může lezec zřítit až na zem.
 • Když je váhový rozdíl mezi lezcem a jističem (lezec je těžší o 20 %), měl by jistič použít sebejištění.
Jištění - povolování a dobírání

Jištění - povolování a dobírání

V průběhu jištění

 • Jistěte v souladu principem tří opor.
 • Předtím, než zapne lezec první expresku, by měl být jistič připraven zachytit nebo alespoň ztlumit dopad lezce na zem.
 • Na začátku cesty je potřeba udržovat napnuté lano a jistit s maximální koncentrací.
 • Bedlivě sledujte lezce a včas povolujte a dobírejte lano.
 • Pokud cítí lezec jistotu, měl by lano zapínat až tehdy, když doleze sedákem na úroveň expresky.
 • Jistič dává pozor, jestli lezec zapíná každou expresku a pokud ne, upozorní ho.
 • Při povolování lana a podávání ho lezci je dobré udělat jeden nebo dva kroky ke stěně, přitom povolovat lano v jistítku. Poté, co lezec zapne lano do postupového jištění (expresky), stačí udělat krok až dva zpět a lano dobrat (přitáhnout). Když jistič dobere lano, lezec cítí, že jistič pozorně jistí.

Po dolezení na konec cesty

 • Když lezec dosáhne konce cesty, musí jistič rychle povolit dostatek lana k tomu, aby ho lezec bez “přetahování se” zacvakl do horního štandu.
 • Na umělé stěně je nahoře obvykle dvojice ocelových karabin. Stačí cvaknout lano do jedné z nich.
 • Když chcete po prvolezci cestu zopakovat na stejném laně s horním jištěním, domluvte se dole na tom, že na konci cesty zapne lano do dvou karabin a během spouštění vypne lano z expresek.
 • Hned po zapnutí na konci cesty lano doberte. Než si lezec do napnutého lana odsedne, musí si být jistý, že je na takovou zátěž jistič připraven. Vhodný se signál rukou, který je vidět i na dálku.
 • Před spouštěním uchopte lano oběma rukama pod jistítkem (pokud tedy neovládáte jednou rukou páku jistítka, jako u Grigri). Pomalu začněte spouštět a během několika metrů vylaďte optimální rychlost spouštění.
 • Při dojezdu k podlaze dávejte pozor, aby nedošlo ke kolizi se stojícími lidmi.
Spouštění

Při spouštění je nutné držet lano oběma rukama pod jistítkem.