Co dělat při zachycení lavinou

 • Pokuste se udržet rychlost a ujet lavině (většinou je to nemožné). Snažte se mírně traverzovat k okraji laviny, kde je méně sněhu a nehrozí tak hluboké zasypání jako uprostřed lavinové dráhy.
 • Zbavte se hůlek a aktivujte táhlem lavinový batoh, pokud ho máte na zádech.
 • Snažte se zůstat na povrchu laviny, jakýmkoli způsobem.
 • Pokud vás lavina strhne, přitáhněte kolena k hrudi a držte ruce pevně před tváří - vytvořte tak vzduchovou kapsu před ústy a nosem.
 • Pokud jste zasypaní, pokuste se zůstat klidní, pomalu dýchejte a nekřičte (vaše volání nebude slyšet, i když vy budete zachránce slyšet)
vyhledavani-v-lavine

Chování osob nezasažených lavinou

 • Důkladně sledujte lavinu z bezpečného místa a snažte se sledovat kamaráda do poslední možné chvíle.
 • Když vám zmizí z dohledu, počkejte až lavina zastaví. Nevystavujte se riziku strhnutí sekundární lavinou, jste jediná možnost na kamrádovou záchranu.
 • Dále postupujte dle pokynů vedoucího záchranné akce.

Jak na vyhledávaní a záchranu z laviny? Sledujte video

Zásady úspěšné záchrany

Na zdárnou záchranu máte pouhých 15 minut, na co se soustředit?

 • Rychlost – cílem je co nejrychleji vykopat zasypanou osobu. Každá sekunda je cenná.
 • Klid – vyhněte se panice a chaosu.
 • Velení – pokud není mezi zachránci nikdo s většími zkušenostmi, převezměte velení.
 • Systematický postup - rozdělte úkoly.
 • Pokyny musí být jasné, srozumitelné a určené konkrétním osobám (kdo a co).
 • Všichni přepnou ihned vyhledávače do režimu „vyhledávání“ (search), včetně těch, kteří jsou zmateni nebo neschopni racionálního jednání.
 • Ověřte to vizuálním znamením – zvednutá ruka.
 • Když je vás víc, rozdělte si úlohy (3 a víc lidí).
  • Určete osoby, které provedou hledání pomocí lavinových vyhledávačů.
  • Určete další osobu/osoby, které se mezitím připraví na sondování a vykopávání.
  • Určete osobu, která bude volat pomoc záchranných složek (jenom pokud je dostupný mobilní signál).
  • Mějte na mysli, že kamarádská pomoc má přednost před voláním profesionálních záchranných složek.
 • Během záchrany mějte batohy vždy na zádech (teplé oblečení, lékárnička atd.).
 • Po nalezení osoby vyhledávačem ověřte její polohu pomocí sondy.
 • Pozitivní zásah sondy nikdy nevytahujte.
 • Vykopávání lopatami provádějte v týmu.
 • Odstupte si a začínejte odspodu sondy, nikoli přímo odshora. Výjimkou je hloubka zasypání menší než 30 cm.
 • Mějte na mysli, že při vykopávaní oběti zároveň tvoříte plochu pro stabilizovanou polohu.
 • Po vykopání ihned poskytněte první pomoc.
 • Nejdůležitější je uvolnit dýchací cesty co nejdříve.
 • Pokud je zasypaných více osob, co nejdříve vypněte lavinový vyhledávač na vykopaném člověku - usnadní to vyhledávání dalších zasypaných.

Víc detailů sledujte ve videích o tom jak postupovat při lavinové záchraně a jak poskytnout kamarádskou první pomoc, které jsme pro vás natočili spolu s Martinom Buliakom a Janom Kořínkom. Oba jsou UIAGM horský vůdci, Martin je zároveň lavinový specialista Střediska lavinové prevence HZS na Slovensku, Jano je zároveň doktor letecké záchranné služby.

Jak na kamarádskou první pomoc při lavinové záchraně? Sledujte video