Reagujte na potřeby lezce

Při jištění se soustřeďte jen a jen na tuto činnost, sledujte lezce v cestě, reagujte na jeho potřeby – dobírejte a povolujte nebo zafixujte lano, když si potřebuje odsednout.

jisteni_dobirani_povolovani

Reagujte na potřeby lezce

Pozornost na prvním místě

Při jištění vynechte rozhovory s ostatními jističi, většinou je to na úkor kvality jištění. Častým zlozvykem je zbytečně velký průvěs lana mezi lezcem a jistící pomůckou. Při pádu do prvních tří expresek na umělé stěně může být příliš volné lano příčinou pádu na zem. 

Protože absolutní pozornost je v reálu nedosažitelná, je nutné zvládat techniku jištění rutinně. Jen když je jištění zvládáno automaticky, dokáže jistič úspěšně zareagovat i na nečekané pády! V každém případě je nutné dodržovat trojici zásad:

 • před každou cestu provádějte vzájemnou kontrolu spolulezců,
 • vyvarujte se přílišnému průvěsu lana, zejména na začátku cesty,
 • praktikujte princip tří opor.

Správně obsluhujte jistící pomůcku

Jen pozornost při jištění není automaticky zárukou bezpečnosti. Podstatná je i správná obsluha jistící pomůcky. Důkladně prostudujte návod na použití vašeho jistítka. Jejich spektrum na trhu je široké, od jednoduchých kyblíků po sofistikované poloautomaty. Každý musí znát to svoje jistítko nebo jakékoli jiné, které právě používá.

kyblik zalozeni

Kyblík - založení lana

jisteni_dobirani_povolovani

Správně obsluhujte jistící pomůcku

kyblik zalozeni lana chyby

chyby při práci s jistítkem

Princip tří opor

Podle dlouhodobého pozorování jističů a také analýz mnoha nehod vznikl ve Švýcarsku koncept bezpečného jištění, shrnutý do pojmu "princip tří opor". Jistítko, člověk, který jistí a technika jištění se dají přirovnat ke stolu, který stojí na třech nohou. Ani jedna z nich nesmí být podražena, jinak stůl spadne. Tuto metaforu může přiřadit i jištěnému lezci. Když jeden ze tří principů selže, může dojít k pádu. V čem tedy spočívá ona logika 3 opor?

 • Princip brzdící ruky.
 • Brzdící mechanika jistící pomůcky.
 • Reflexy jistícího.
jisteni_princip 3 opor

Princip tří opor

1. Princip brzdící ruky

Brzdné lano, které je provlečené jistítkem musí být vedeno napnuté mezi jistítkem a brzdící rukou a tato ruka musí být stále, bez jakéhokoli přerušení, v kontaktu s lanem. Byť jen na zlomek vteřiny puštěné brzdící lano může mít fatální následky.

Brzdné lano je to, které vychází volně z jistítka (brzdící ruka svírá tento pramen lana). U praváka je to pravá ruka, levá ruka dobírá lano, vedoucí přímo od lezce, a při horním (toprope) jištění posouvá lano do jistítka. Při jištění lezce na prvním konci lana levá ruka podává lano vycházející z jistítka směrem k lezci a pravá, brzdící ruka, stále drží lano pod jistítkem.

Prostě lano, které prochází jistící pomůckou, drží z obou stran jedna ruka.

2. Brzdící mechanismus jistící pomůcky

Poloha brzdící ruky vůči jistítku má vliv na bezpečnou funkci jistící pomůcky, která funguje díky tření lana. To způsobuje jeho brzdění. Lano prochází jistící pomůckou přes malý rádius, a proto se při napnutí lana dostatečně zabrzdí. Brzdící ruka pod jistítkem musí v případě pádu stisknout lano tak, aby se napnulo a díky tření fungoval brzdící mechanismus.

3. Reflexy člověka

Při jištění je nejdůležitější svírací reflex. Když hrozí, že se při pádu lezce lano vytrhne jističovi z rukou, sevřou jeho dlaně podvědomě lano a současně jím trhnou směrem k tělu, nezávisle na tom, zda se jistič leknul nebo zpanikařil.

Vyděšení jistícího

Právě naopak, efekt úleku nebo vyděšení zvyšuje účinnost svíracího reflexu. U tenkých lan, tedy polovičních a dvojčat, se vyplatí jistit v rukavicích, které ochrání dlaně a prsty před spálením a odřením.

Jak snížit riziko při lezení 

 • Nejprve se naučte jistit s horním jištěním, teprve pak jistěte prvolezce a postupně začněte zkoušet tzv. dynamické jištění.
 • Důsledně provádějte vzájemnou kontrolu mezi jističem a lezcem.
 • Jistěte podle „principu 3 opor“.
 • Vyvarujte se přílišného průvěsu lana mezi jističem a lezcem.
 • Lezec cvaká expresky až tehdy, když je lezcův úvazek na jejich výškové úrovni.
 • Jistič stojí blízko stěny, aby nebyl v případě pádu tažen lanem proti stěně.
jisteni_chyby

Pozor na zbytečné chyby

Climbing_Tecnology_Dolomiti_133_web1