Sněhu na Červenohorském sedle je v půlce ledna 2022 tragicky málo. Přesto se nám daří po udusané cestě prokličkovat mezi kameny k místu, kde leží ostrůvky sněhu. Ty nám dovolí zahrabat vysílače a zahájit praktický nácvik s tzv. svatou trojicí každého skialpinisty – pípákem, lopatou a sondou.

Vrstvení sněhu a hledání nebezpečných rozhraní

Na dostatečně transformovaném sněhu (působením slunce, mrazu, větru a deště) si ukážeme alespoň zledovatělou krustu a krystalický sníh, který na ni navazuje, zbytek k tématu můžeme pouze prodiskutovat. Testování stability sněhové vrstvy si musíme nechat na sněhově příznivější časy, o to víc se budeme věnovat tréninku vyhledávání.

Jak funguje pípák…

… a proč jen lavinový přístroj nestačí a bez sondy a lopaty prakticky nejde vyprostit zasypaného z laviny do potřebné čtvrthodinky, to je dobré vědět. Stejně jako ovládat vzájemnou kontrolu vyhledávačů mezi členy skupiny. Nestačí jen ověřit, zda pípák vysílá, ale i to, zda umí všichni ve skupince přepnout lavinový přístroj do režimu search – hledat!

2201150936-DSC05841

Trénujeme vyhledávání

Postupujeme od jednoduché polohy zahrabaného vysílače až k méně příznivým pozicím vysílajících přístrojů pod sněhem. Trénujeme všechny fáze vyhledávání podle vzoru přistávajícího letadla – čím blíže k zasypanému, tím pomaleji a přesněji se pohybuje pípák v rukou zachránce. Hlavní je vyzkoušet poslední krok před sondováním a tím je přesné dohledání. Škoda, že speciální výcvikové vysílače s pružnou deskou pro kontakt se sondou, můžu zahrabat jen do hloubky 30 cm. Mnohem větší nároky na kvalitu provedení dohledávky by vyžadovalo hledání ve hloubce alespoň 1 metr. To dostávají účastníci kurzu za domácí úkol, až pořádně napadne.

2201151324-DSC05872

Sondování a vyhrabávání lopatou

Sněhu je pomálu a tak jsme se jen seznámili se zásadami sondování – sondu vpichuj vždy kolmo na povrch sněhu, drž ji přitom oběma rukama a postupuj systematicky do všech stran od místa, které určil nález pípáku.

Vyhrabávání lopatou je časově nejnáročnější částí záchrany a proto je potřeba věnovat tréninku náležitou pozornost. Zatímco technologický vývoj přinesl díky sofistikovaným přístrojům výrazné zrychlení vyhledávání, tak záchrana lopatou zabere zachráncům stejný čas jako před mnoha lety i když i lopaty mají nějaká zlepšení.

Naučit se efektivně vyhrabávat metodou „sněhového dopravníku“ vyžaduje jednak, vědět jak na to a jednak praktický nácvik. Desková lavina z nadýchaného prašanu se totiž v laviništi promění v tvrdé hroudy komprimovaného sněhu. Ve dvou skupinkách jsme si to natrénovali a navíc se přitom zahřáli.

IMG-20220115-WA0023 (2)

Management záchrany

Dovednost, která se dá snadno nacvičit. Dělat manažera záchrany není žádná věda. Hlavním předpokladem je organizační talent a komunikační dovednosti. Ve stresující situaci je právě klidný a kompetentní šéf záchrany zárukou rychlého a správného provedení akce.

Prevence je důležitá!

Jasně, že zvládnout záchrannou akci musí být základní dovedností každého skialpinisty. Ale řeší se tím následky špatných rozhodnutí. Proto je důležité pečlivě plánovat túru a v terénu dodržovat zásady bezpečnosti. V těchto oborech se vzdělávejte, získávejte zkušenosti a chovejte se tak, abyste záchrannou akci zažili jen při tréninku.

Pokud se chcete naučit základní dovednosti, využijte nabídku našich kurzů na www.summitagency.cz

Snímek obrazovky 2023-06-08 v 15.50.34

Michal Bulička

Publicista webu SkitourGuru a obsahu Summit Academy, který v rakouském Alpenvereinu zakončil státní zkouškou kurzy skitouringu, ledovcového skialpinismu a VHT. V horách čerpá zkušenosti nasbírané v průběhu stovek alpských túr při výuce skialpu z desítek uspořádaných kurzů.