Příprava spouštění lezce

Po dosažení topu cesty zapne lezec lano do karabiny na konci cesty. Na umělé stěně jsou většinou připravené dvě ocelové karabiny bez pojistky. Když se s jističem dopředu dohodnete, že polezete tutéž cestu s horním jištěním, je nutné zapnout lano do obou karabin, jinak stačí použít jedinou.

Komunikace před spuštěním

Lano je připravené ke spouštění, lezec najde oční kontakt s jističem, ten dobere (dotáhne) lano, zvolá nebo ukáže smluvený signál. Teprve když si je lezec jistý, že, že jistící kamarád je připraven ke spouštění, odsedne si plnou váhou do lana a jistič zahájí spouštění.

Jistič spouští lezce

Spouštění se používá po vylezení každé cesty na umělé stěně a velmi často při sportovním lezení na skalách. Máte-li, při lezení po skále na vybranou, dejte přednost slanění tehdy, když hrozí nadměrné tření lana o skálu.

Climbing Technology-23-Photo by Francesco Guerra-Climbing Technology

Slaňování

Při spouštění držte obě ruce na laně

Při spouštění držte brzdný pramen lana (pod jistící pomůckou) vždy oběma rukama. Během spouštění povolujte lano a podle míry tření lana v jistítku ovládejte rychlost spouštění.

Zvolte vhodnou rychlost spouštění

Každý má hranici strachu položenou jinde. Lezce, kterého moc neznáte raději spouštějte pomaleji, což je obecně rozumnější a bezpečnější. Plynulé spouštění je pro kamaráda na laně příjemnější než střídání rychlostí.

Lezce nespouštějte zbytečně rychle, soustřeďte se hlavně na dojezd a na dění před přistáním na zem.

Dávejte pozor, abyste nezranili nikoho, kdo se pohybuje blízko místa přistání. Pomalejší rychlost je výhodná v případě, když potřebujte spouštění rychle zastavit, třeba když se vám začnou plést pod nohama děti.

slanovani z kruhu 2 rychlosti

Rychlost slaňování

Slaňování je jednoduché, ale může být nebezpečné

Slaňování není technicky náročná činnost, patří mezi nejrizikovější činnosti v horolezectví. Strašidelná statistika je neúposná – chyby při slaňování mají za následek až 25 % smrtelných nehod.

Hlavní příčinou nehod bývá nesoustředěnost a nedbalost. Ten, kdo zažil při slaňování pernou chvilku, tak se už rozhodně nestydí používat při slaňování pomocnou šňůrou s Prusíkovým uzlem. Bezchybné a jištěné slaňování by si měl hned v počátcích svého lezení osvojit každý nováček.

Jištěte se při slaňování!

Stejně jako při lezení, tak i během slaňování má smysl jištění. To platí především při slaňování vícedélkových cest. K sebejištění se používá pomocná šňůra (repka), která spojuje s lanem úvazek lezce. Repka drží na laně díky samoblokovacímuho uzlu (Prusíkův dvojitý uzel), který lezec posouvá během slaňování po laně a v případě ztráty kontroly se zasekne a zabrání lezci v pádu.

Připravte si odsedávací smyčku

Ke slaňování použijeme odsedávací smyčku, tzv, odsedku (sešitá smyčka nebo Daisy Chain). Odsedka je kotevním uzlem spojena se sedacím úvazkem – jistícím okem.

Pokud používáte sešitou smyčku, zvolte délku 60 nebo 80 cm. Kousek pod polovinou smyčky uvažte vůdcovský uzel, kterým vznikne na odsedce další oko. Na jedné straně je odsedka navázaná k sedáku, na druhý konec si cvakněte karabinu s pojistkou zámku.

Po dolezení na štand

Po dolezení na konec cesty ke štandu (jistícímu stanovišti) můžete začít přípravu na slaňování. Štand tvoří obvykle kruh, který je řetězy ukotvený do dvou bodů ve skále. Dva jsou proto, že kdyby jeden z nich selhal, nahradí ho ten druhý. Říká se tomu princip redundance.

slanovani_stand postup

Postup při slaňování

Postup bezpečného slanění, krok za krokem

Stojíte pohodlně na štandu, materiál máte zavěšený v transportních poutkách na sedáku a můžete začít:

  1. Zajistěte se! Do kruhu jistícího stanoviště zacvakneme karabinu ze své odsedávací ploché smyčky a zašroubujeme pojistku karabiny. Pak můžete na jističe zavolat pokyn "zruš!" Jistící kamarád uvolní lano z jistítka a zvolá "volný!". S lanem můžete manipulovat.
  2. Odvažte si lano ze svého sedáku. Lano nesmí spadnout a tak si ho jednoduše pojistěte pomocí lodního uzlu na jakékoliv karabiny na sedáku.
  3. Najděte střed lana. Přitáhněte si lano tak, abyste ho drželi za označenou polovinu.
  4. Založte lano do slaňovací pomůcky. Do připravených pramenů lana založte slaňovací pomůcku (kyblík, osma) a karabinou s pojistkou ji spojte s okem uprostřed odsedky. Nezapomeňte zašroubovat nebo zkontrolovat pojistku karabiny.
  5. Navažte pojistnou repku přes lano. Repku si připravte a pod slaňovací pomůcku uvažte, přes oba prameny lana, dvojitý Prusíkův uzel.
  6. Repku spojte se sedákem. Oba konce repky, vycházející z Prusíkova uzlu provlečte jistícím okem sedáku a svažte je k sobě vůdcovským uzlem. Tímto jste dvojitě zajištěni. Jak v oku štandu, tak k lanu.
  7. Zkontrolujte slaňovací pomůcku. Před vypnutím odsedky ze štandu pro jistotu plnou vahou sedněte do připravené slaňovací pomůcky. V zablokovaném stavu musí držet v pozici a neklouzat po laně. Tímto krokem překontrolujete správné založení lana do pomůcky!
  8. Vypněte odsedku ze štandu. Když je vše v pořádku, odlehčete odsedku a vycvakněte ji z kruhu štandu.
  9. Začněte slaňovat. Před slaněním si volnou karabinu z odsedávky zapněte přes pramen lana, za který chcete lano stahovat. Po uvolnění lan tak víte, že v rukou držíme nepřekřížený pramen lana, připravený ke stahování. Tato maličkost je účinnou prevencí zaseknutí lana při stahování. 
  10. Ovládání lana při slaňování. Při slaňování držte oba prameny lana oběma rukama pod slaňovací pomůckou, přičemž jednou rukou (praváci spodní, pravou rukou) posouvejte dolů pojistný Prusíkův uzel.
Climbing_Tecnology_Dolomiti_19_web

Jištění při slaňování